بهترین مشاوران کنکور ایران

بهترین مشاوران تحصیلی ایران

بهترین مشاوران تحصیلی ایران

معرفی بهترین مشاورهای کنکور تجربی و ریاضی و انسانی

(بیشتر…)

بهترین کلاسهای آنلاین کنکور

بهترین مشاور کنکور کیه ؟

معرفی بهترین مشاوران کنکور ایران

هم اکنون مهدی باباخانی و مهدی برقعی و ندا برهانی نسب و مهدی نکویی و حسن همتیار و نیما هاشمی از برترین مشاوران کنکور ایران میباشند

جهت هماهنگی زمان مشاوره با بهترین مشاوران کنکور ایران با ما تماس بگیرید:

تماس با ما
(خط ویژه):    02191091868

ویژگی های بهترین مشاور کنکور چیست؟

 1. بهترین مشاور کنکور کیه ؟  بهترین مشاور کنکور کسی هست که این توانایی را دارد : پشتیبانی و انگیزش دانش آموزان به یادگیری
 2. بهترین مشاور کنکور کیه ؟  بهترین مشاور کنکور کسی هست که این توانایی را دارد : داشتن دانش و تجربه وسیع در حوزه تدریس
 3. بهترین مشاور کنکور کیه ؟  بهترین مشاور کنکور کسی هست که این توانایی را دارد : توانایی همکاری با همکاران و دانش آموزان
 4. بهترین مشاور کنکور کیه ؟  بهترین مشاور کنکور کسی هست که این توانایی را دارد : حضور دائمی در کلاس و مراقبت از دانش آموزان
 5. بهترین مشاور کنکور کیه ؟  بهترین مشاور کنکور کسی هست که این توانایی را دارد :تعهد به کار و علمی بودن
 6. بهترین مشاور کنکور کیه ؟  بهترین مشاور کنکور کسی هست که این توانایی را دارد :نظم و انضباط در محیط کلاسی
 7. بهترین مشاور کنکور کیه ؟  بهترین مشاور کنکور کسی هست که این توانایی را دارد :توانایی تفسیر و فهم فلسفه و رویکرد آموزشی خود
 8. بهترین مشاور کنکور کیه ؟  بهترین مشاور کنکور کسی هست که این توانایی را دارد :استفاده از روش های مختلف آموزشی برای بهترین پذیرش دانش از سوی دانش آموزان
 9. بهترین مشاور کنکور کیه ؟  بهترین مشاور کنکور کسی هست که این توانایی را دارد :توانایی ایجاد ارتباط بین موضوعات آموزشی و زندگی واقعی
 10. بهترین مشاور کنکور کیه ؟  بهترین مشاور کنکور کسی هست که این توانایی را دارد :ارائه نظرات و بازخوردهای مناسب نسبت به اداء دانش آموزان
 11. بهترین مشاور کنکور کیه ؟  بهترین مشاور کنکور کسی هست که این توانایی را دارد :توجه به تمامی دانش آموزان بدون تبعیض
 12. بهترین مشاور کنکور کیه ؟  بهترین مشاور کنکور کسی هست که این توانایی را دارد :مدیریت کلاسی آرام و پویا
 13. بهترین مشاور کنکور کیه ؟  بهترین مشاور کنکور کسی هست که این توانایی را دارد : توانایی رواج اخلاق و ارزش های مهم در جامعه
 14. بهترین مشاور کنکور کیه ؟  بهترین مشاور کنکور کسی هست که این توانایی را دارد :داشتن شخصیت جذاب و استعداد برای ارتباط موثر با دانش آموزان
 15. بهترین مشاور کنکور کیه ؟  بهترین مشاور کنکور کسی هست که این توانایی را دارد : توانایی ایجاد فضایی امن و صمیمی در کلاس
 16. بهترین مشاور کنکور کیه ؟  بهترین مشاور کنکور کسی هست که این توانایی را دارد : توجه به نیازهای فردی هر دانش آموز و به تناسب عمل کردن با آن ها
 17. بهترین مشاور کنکور کیه ؟  بهترین مشاور کنکور کسی هست که این توانایی را دارد : توانایی تشویق دانش آموزان به بحث و بررسی موضوعات
 18. بهترین مشاور کنکور کیه ؟  بهترین مشاور کنکور کسی هست که این توانایی را دارد : تعیین انتظارات و هدف های مشخص برای هر درس
 19. بهترین مشاور کنکور کیه ؟  بهترین مشاور کنکور کسی هست که این توانایی را دارد : توانایی تفسیر و آموزش بخش ها و بخش های مختلف دستور زبان
 20. بهترین مشاور کنکور کیه ؟  بهترین مشاور کنکور کسی هست که این توانایی را دارد : توانایی اداره بحث های کلاسی
 21. بهترین مشاور کنکور کیه ؟  بهترین مشاور کنکور کسی هست که این توانایی را دارد :ارزیابی مداوم و بازخورد دادن به دانش آموزان
 22. بهترین مشاور کنکور کیه ؟  بهترین مشاور کنکور کسی هست که این توانایی را دارد :توانایی گرفتن تصمیمات در مورد موضوعات آموزشی و رفتار دانش آموزان
 23. بهترین مشاور کنکور کیه ؟  بهترین مشاور کنکور کسی هست که این توانایی را دارد :داشتن فهم درست از نحوه یادگیری دانش آموزان
 24. بهترین مشاور کنکور کیه ؟  بهترین مشاور کنکور کسی هست که این توانایی را دارد : توانایی مدیریت و مراقبت از زمان محل کلاس
 25. بهترین مشاور کنکور کیه ؟  بهترین مشاور کنکور کسی هست که این توانایی را دارد : توانایی تشخیص و رسیدگی به مشکلات دانش آموزان و خانواده های آن ها
 26. بهترین مشاور کنکور کیه ؟  بهترین مشاور کنکور کسی هست که این توانایی را دارد :داشتن شخصیت محترم و قابل احترام
 27. بهترین مشاور کنکور کیه ؟  بهترین مشاور کنکور کسی هست که این توانایی را دارد : توانایی آماده سازی و توزیع منابع آموزشی مناسب
 28. بهترین مشاور کنکور کیه ؟  بهترین مشاور کنکور کسی هست که این توانایی را دارد : توانایی مدیریت متناسب با سن و شخصیت دانش آموزان
 29. بهترین مشاور کنکور کیه ؟  بهترین مشاور کنکور کسی هست که این توانایی را دارد :توانایی تشویق به انجام تحقیقات درون کلاسی و فرا کلاسی
 30. بهترین مشاور کنکور کیه ؟  بهترین مشاور کنکور کسی هست که این توانایی را دارد :توانایی شرح مفاهیم سخت با روش های ساده و قابل فهم
 31. بهترین مشاور کنکور کیه ؟  بهترین مشاور کنکور کسی هست که این توانایی را دارد :توانایی مدیریت کلاس های چند رسانه ای
 32. بهترین مشاور کنکور کیه ؟  بهترین مشاور کنکور کسی هست که این توانایی را دارد :توانایی برقراری ارتباط موثر با خانواده های دانش آموزان
 33. بهترین مشاور کنکور کیه ؟  بهترین مشاور کنکور کسی هست که این توانایی را دارد : داشتن توانایی برگزاری واسطه ها به روشی دوستانه به منظور حل مسائل کلاسی
 34. بهترین مشاور کنکور کیه ؟  بهترین مشاور کنکور کسی هست که این توانایی را دارد : توانایی استفاده از ابزار های فناوری در آموزش و پژوهش
 35. بهترین مشاور کنکور کیه ؟  بهترین مشاور کنکور کسی هست که این توانایی را دارد : توانایی ارائه نظرات و پیشنهادات به همکاران خود
 36. بهترین مشاور کنکور کیه ؟  بهترین مشاور کنکور کسی هست که این توانایی را دارد : داشتن توانایی به خوبی شنیدن و درک نیازهای دانش آموزان
 37. بهترین مشاور کنکور کیه ؟  بهترین مشاور کنکور کسی هست که این توانایی را دارد : توانایی توجه به نوع ویژگی های یادگیری هر دانش آموز
 38. بهترین مشاور کنکور کیه ؟  بهترین مشاور کنکور کسی هست که این توانایی را دارد : توانایی مدیریت حوزه های مختلف کلاسی
 39. بهترین مشاور کنکور کیه ؟  بهترین مشاور کنکور کسی هست که این توانایی را دارد : داشتن روحیه برای ایجاد فضای پویا و خلاق در کلاس
 40. بهترین مشاور کنکور کیه ؟  بهترین مشاور کنکور کسی هست که این توانایی را دارد : توانایی استفاده از نرم افزار ها و تکنولوژی های روز دنیا
 41. بهترین مشاور کنکور کیه ؟  بهترین مشاور کنکور کسی هست که این توانایی را دارد : توانایی ایجاد انگیزه و علاقه در دانش آموزان
 42. بهترین مشاور کنکور کیه ؟  بهترین مشاور کنکور کسی هست که این توانایی را دارد : توانایی برنامه ریزی و مطالعه آموزشی خود
 43. بهترین مشاور کنکور کیه ؟  بهترین مشاور کنکور کسی هست که این توانایی را دارد : داشتن شخصیت پرسود و آگاهی از فرهنگ های مختلف
 44. بهترین مشاور کنکور کیه ؟  بهترین مشاور کنکور کسی هست که این توانایی را دارد : توانایی ایجاد شعور اجتماعی در دانش آموزان
 45. بهترین مشاور کنکور کیه ؟  بهترین مشاور کنکور کسی هست که این توانایی را دارد : توانایی گرفتن خلاقیت و ابتکار دانش آموزان
 46. بهترین مشاور کنکور کیه ؟  بهترین مشاور کنکور کسی هست که این توانایی را دارد : توانایی برخورد با مسائل رفتاری و اخلاقی در کلاس
 47. بهترین مشاور کنکور کیه ؟  بهترین مشاور کنکور کسی هست که این توانایی را دارد :توانایی پاسخگویی به پرسش ها و ابهامات دانش آموزان
 48. بهترین مشاور کنکور کیه ؟  بهترین مشاور کنکور کسی هست که این توانایی را دارد :توانایی پیشگیری از تنش ها و بحران های کلاسی
 49. بهترین مشاور کنکور کیه ؟  بهترین مشاور کنکور کسی هست که این توانایی را دارد :توانایی ایجاد تغییر و اصلاح در محیط کلاس
 50. بهترین مشاور کنکور کیه ؟  بهترین مشاور کنکور کسی هست که این توانایی را دارد :توانایی آشنایی با رویکردهای آموزشی جدید و توسعه دهندگی های تازه
 51. بهترین مشاور کنکور کیه ؟  بهترین مشاور کنکور کسی هست که این توانایی را دارد :توانایی همراهی و راهنمایی والدین در تربیت و یادگیری فرزندانشان
 52. بهترین مشاور کنکور کیه ؟  بهترین مشاور کنکور کسی هست که این توانایی را دارد :توانایی کار در گروه و بهره گیری از تجربیات همکاران
 53. بهترین مشاور کنکور کیه ؟  بهترین مشاور کنکور کسی هست که این توانایی را دارد :داشتن استراتژی های آموزشی برای دانش آموزان با یادگیری نارسا
 54. بهترین مشاور کنکور کیه ؟  بهترین مشاور کنکور کسی هست که این توانایی را دارد :توانایی مدیریت کلاس های سطح مختلف آموزشی
 55. توانایی ارائه تصویر ذهنی جذاب از موضوعات آموزشی
 56. بهترین مشاور کنکور کیه ؟  بهترین مشاور کنکور کسی هست که این توانایی را دارد :داشتن شهامت و قدرت برای ایجاد و تحقق پروژه های مهم در کلاس
 57. بهترین مشاور کنکور کیه ؟  بهترین مشاور کنکور کسی هست که این توانایی را دارد :توانایی ایجاد رابطه مثبت و دوستانه با دانش آموزان
 58. بهترین مشاور کنکور کیه ؟  بهترین مشاور کنکور کسی هست که این توانایی را دارد :توانایی تشخیص و پیشگیری از مشکلات رفتاری در دانش آموزان
 59. بهترین مشاور کنکور کیه ؟  بهترین مشاور کنکور کسی هست که این توانایی را دارد :توانایی پردازش اطلاعات بزرگ و ارائه آن به دانش آموزان
 60. بهترین مشاور کنکور کیه ؟  بهترین مشاور کنکور کسی هست که این توانایی را دارد :داشتن توانایی تدریس بعضی از مهارت های ضروری در زمینه های مختلف
 61. بهترین مشاور کنکور کیه ؟  بهترین مشاور کنکور کسی هست که این توانایی را دارد : توانایی ایجاد برنامه ریزی مؤثر برای یادگیری آسان و موثر دانش آموزان
 62. بهترین مشاور کنکور کیه ؟  بهترین مشاور کنکور کسی هست که این توانایی را دارد : توانایی تدریس در سطوح مختلف آموزشی و برای کارآفرینانه و کاربردی کردن آن ها
 63. بهترین مشاور کنکور کیه ؟  بهترین مشاور کنکور کسی هست که این توانایی را دارد : توانایی استفاده از استراتژی های مختلف برای ارتقاء یادگیری دانش آموزان
 64. بهترین مشاور کنکور کیه ؟  بهترین مشاور کنکور کسی هست که این توانایی را دارد : توانایی پیگیری رفتارهای پسران ها و دختران در کلاس
 65. بهترین مشاور کنکور کیه ؟  بهترین مشاور کنکور کسی هست که این توانایی را دارد : توانایی پاسخگویی به پرسش های دارای محتوای آموزشی
 66. بهترین مشاور کنکور کیه ؟  بهترین مشاور کنکور کسی هست که این توانایی را دارد :داشتن توانایی ترویج کیفیت برای دانش آموزان در مورد جوامع مختلف
 67. بهترین مشاور کنکور کیه ؟  بهترین مشاور کنکور کسی هست که این توانایی را دارد : توانایی مسئولیت پذیری و حضور در دفتر آموزش
 68. بهترین مشاور کنکور کیه ؟  بهترین مشاور کنکور کسی هست که این توانایی را دارد :توانایی ایجاد انگیزه برای یادگیری جدید
 69. بهترین مشاور کنکور کیه ؟  بهترین مشاور کنکور کسی هست که این توانایی را دارد :توانایی تعریف تکنیک های مجزا و توصیف قوانین آموزشی کلاس
 70. بهترین مشاور کنکور کیه ؟  بهترین مشاور کنکور کسی هست که این توانایی را دارد :توانایی به کار بردن مهارت های ارتباطی و کار گروهی در کلاس
 71. بهترین مشاور کنکور کیه ؟  بهترین مشاور کنکور کسی هست که این توانایی را دارد :داشتن ابزار مناسب برای مدیریت شدید در کلاس
 72. بهترین مشاور کنکور کیه ؟  بهترین مشاور کنکور کسی هست که این توانایی را دارد :تعیین مناطقی برای انعطاف پذیری در زمینه برنامه ریزی و آزادی
 73. بهترین مشاور کنکور کیه ؟  بهترین مشاور کنکور کسی هست که این توانایی را دارد :هنری روانی و مهارت های کاربردی در برقراری ارتباط با دانش آموزان
 74. بهترین مشاور کنکور کیه ؟  بهترین مشاور کنکور کسی هست که این توانایی را دارد :علاقه مندی به کار و تعلیم و تربیت
 75. بهترین مشاور کنکور کیه ؟  بهترین مشاور کنکور کسی هست که این توانایی را دارد :توانایی برچسب زدن به کامپیوتر
 76. بهترین مشاور کنکور کیه ؟  بهترین مشاور کنکور کسی هست که این توانایی را دارد :توانایی ارائه آنالیز و بررسی خطاها در کارها
 77. بهترین مشاور کنکور کیه ؟  بهترین مشاور کنکور کسی هست که این توانایی را دارد :توانایی ایجاد پایداری در آموزش و تربیت دانش آموزان
 78. بهترین مشاور کنکور کیه ؟  بهترین مشاور کنکور کسی هست که این توانایی را دارد :توانایی فراهم کردن شرایطی برای موفقیت در یادگیری دانش آموزان
 79. بهترین مشاور کنکور کیه ؟  بهترین مشاور کنکور کسی هست که این توانایی را دارد :داشتن توانایی ترکیب ریاضیات و هنر
 80. بهترین مشاور کنکور کیه ؟  بهترین مشاور کنکور کسی هست که این توانایی را دارد :توانایی تدریس در کلاس های بزرگ
 81. بهترین مشاور کنکور کیه ؟  بهترین مشاور کنکور کسی هست که این توانایی را دارد :توانایی جلوگیری از رویداد های ناخواسته و خرابکارانه در کلاس
 82. بهترین مشاور کنکور کیه ؟  بهترین مشاور کنکور کسی هست که این توانایی را دارد :توانایی ایجاد رویکرد تفکر پیچیده و خلاق برای یادگیری دانش آموزان
 83. بهترین مشاور کنکور کیه ؟  بهترین مشاور کنکور کسی هست که این توانایی را دارد :توانایی برای تشویق دانش آموزان به کار و پیشرفت
 84. بهترین مشاور کنکور کیه ؟  بهترین مشاور کنکور کسی هست که این توانایی را دارد :توانایی برای عرضه یک جو جدید برای کلاس های آموزشی
 85. بهترین مشاور کنکور کیه ؟  بهترین مشاور کنکور کسی هست که این توانایی را دارد :توانایی تفسیر مسائل پیچیده و دشوار
 86. بهترین مشاور کنکور کیه ؟  بهترین مشاور کنکور کسی هست که این توانایی را دارد :توانایی شناخت مشکلات دانش آموزان مبتلا به اختلالات رفتاری و فردی
 87. بهترین مشاور کنکور کیه ؟  بهترین مشاور کنکور کسی هست که این توانایی را دارد :توانایی رشد و توسعه چشم انداز کلاس
 88. بهترین مشاور کنکور کیه ؟  بهترین مشاور کنکور کسی هست که این توانایی را دارد :توانایی هدایت دانش آموزان به سمت اهمیت مفاهیم درسی
 89. بهترین مشاور کنکور کیه ؟  بهترین مشاور کنکور کسی هست که این توانایی را دارد :توانایی آشنایی با آموزش های مادری برای دانش آموزان جدید وارد تحصیلی
 90. بهترین مشاور کنکور کیه ؟  بهترین مشاور کنکور کسی هست که این توانایی را دارد :توانایی ایجاد روحیه همکاری در کلاس بین دانش آموزان
 91. بهترین مشاور کنکور کیه ؟  بهترین مشاور کنکور کسی هست که این توانایی را دارد :توانایی ارزیابی دانش آموزان برای توسعه اداره کلاس
 92. بهترین مشاور کنکور کیه ؟  بهترین مشاور کنکور کسی هست که این توانایی را دارد :توانایی ترکیب گروه های آموزشی برای ارایه آموزش موثر به دانش آموزان
 93. بهترین مشاور کنکور کیه ؟  بهترین مشاور کنکور کسی هست که این توانایی را دارد :توانایی توسعه مدیریت کلاس برای افزایش کیفیت آموزش و تربیت
 94. بهترین مشاور کنکور کیه ؟  بهترین مشاور کنکور کسی هست که این توانایی را دارد :توانایی ایجاد روحیه همکاری دانش آموزان در کلاس
 95. بهترین مشاور کنکور کیه ؟  بهترین مشاور کنکور کسی هست که این توانایی را دارد :توانایی استفاده از برنامه های کاربردی با هدف یادگیری دانش آموزان
 96. بهترین مشاور کنکور کیه ؟  بهترین مشاور کنکور کسی هست که این توانایی را دارد :توانایی استفاده از تکنولوژی برای تحقق هدف های آموزشی در کلاس
 97. بهترین مشاور کنکور کیه ؟  بهترین مشاور کنکور کسی هست که این توانایی را دارد :توانایی درک مناسب از نقش و اهمیت مدیران آموزشی
 98. بهترین مشاور کنکور کیه ؟  بهترین مشاور کنکور کسی هست که این توانایی را دارد :توانایی ارزیابی از هنر و مهارت دانش آموزان
 99. بهترین مشاور کنکور کیه ؟  بهترین مشاور کنکور کسی هست که این توانایی را دارد :توانایی استفاده از آموزش های مفید به عنوان یک وسیله به اهداف آموزشی
 100. بهترین مشاور کنکور کیه ؟  بهترین مشاور کنکور کسی هست که این توانایی را دارد :توانایی پاسخگویی به هر نوع درخواست و نظری که از دانش آموزان و اولیا می آید.
بهترین مشاور کنکور تجربی تهران

بهترین مشاور کنکور تجربی تهران

مقایسه بهترین مشاور کنکور تجربی تهران

جهت هماهنگی کلاس مشاوره با مدرسان برتر ایران با ما تماس بگیرید

02126401062

(بیشتر…)

بهترین مشاوران کنکور ایران

بهترین مشاوران کنکور ایران

مقایسه و معرفی بهترین مشاوران کنکور ایران

 برای موفقیت در کنکور همان‌قدر که داشتن معلم خوب برای نتیجه گرفتن در آزمون کنکور اهمیت ویژه خود را دارد.

مهدی باباخانی و مهدی برقعی و ندا برهانی نسب و نیما پورهاشمی از برترین مشاوران کنکور ایران میباشند.

بهترین مشاوران کنکور ایران

زرومه بهترین مشاوران کنکور ایران

(بیشتر…)

بهترین استادهای ریاضی کنکور ایران

بهترین مشاوران تحصیلی کنکور ایران

بهترین مشاوران تحصیلی کنکور ایران در مجموعه کارنامه خرد مشغول به خدمت رسانی هستند

بهترین مشاوران کنکور ایران به ترتیب عبارتند از

 • مهدی باباخانی – مهدی برقعی  آرین احمدی ندا برهانی نسب 
  برای هماهنگی تایم مشاوره با بهترین مشاوران کنکور و بهترین مشاوران تحصیلی ایران با ما تماس بگیرید
 • تماس با ما : 26401062-021         یاخط ویژه :  91091868-021

(بیشتر…)

بهترین مشاوران کنکور

بهترین مشاوران کنکور معرفی شدند

مرکز مشاوره تحصیلی و آموزشی کارنامه خرد به عنوان بهترین موسسه مشاوره کنکور تنها موسسه آموزشی کنکور در ایران است که برای مشاوره و برای تدریس گروهی و خصوصی منحصرا از مشاوران و دبیران برند ایران استفاده مینماید و مشاوران معروف ایران خودشان شخصا،برنامه ریزی آموزشی را برای شما انجام میدهند.

کارنامه خرد با مدیریت اساتید  برند ایران (استاد مهدی باباخانی و استاد سامان سلامیان) اداره می­گردد.

اگر تمایل دارید با مشاوران مشهور و یا با دبیران رنکینگ 1 تا 3 ایران، کلاس های گروهی یا خصوصی داشته باشید با کالسنتر خرد حاصل فرمایید

دفتر مرکزی تهران:  26401062    (021)

مجموعه آموزشی کارنامه خرد

 

چرا هزینه مشاوره کارنامه خرد،  گرانتر از سایر موسسات مشاوره کنکور است؟

در سایر موسسات معمولا یک مشاور معروف با انبوهی از مشاوران تازه کار حضور دارند و مشاور معروف، فقط سایه ای روی مجموعه شان است، و کار مشاوره را پشتیبانان و مشاوران تازه کار انجام میدهند، اما در کارنامه خرد،خود مشاوران برند و شهیر ایران شخصا برنامه ریزی و مشاوره را برای شما انجام میدهند.

مشاهده رزومه بهترین مشاوران کنکور ایران

بهترین کلاس کنکور آنلاین

معرفی بهترین اساتید و مشاوران ایران

 

اسامی  مشاوران برتر کنکور ایران به انتخاب کارنامه خرد :

  1- استاد مهدی باباخانی  2-  استاد ایمان سرورپور   3-استاد مهدی برقعی  4- استاد ندا برهانی نسب 5- استاد مهدی نکوئی 6-استاد امیر دیبازر 7-استاد شروین مسیح 8- استاد محمدرضا پوردستمالچی 9- استاد جعفر قلی  10- استاد آرین احمدی

ویژگی های شخصیتی بهترین مشاوران کنکور در بهترین موسسه مشاوره کنکور تهران:  

 

انتخاب شغل یکی از مهمترین تصمیماتی است که یک فرد در زندگی خود می گیرد. انتخاب صحیح حرفه بر شادی و موفقیت فرد در زندگی تأثیر می گذارد. مردم برای کسب درآمد شغلی را انتخاب می کنند. این انتخاب نیز ساختن آینده انسان است. سوالات زیادی هنگام انتخاب شغل به ذهن خطور می کند. مردم مدام سوالات مختلفی از جمله “چگونه حرفه زندگی خود را پیدا کنم؟ آیا برنامه دانشگاهی مناسبی برای من وجود دارد؟ من قادر به انجام چه حرفه ای هستم” چیزهایی که باید به آنها فکر کنید عبارتند از

استعداد، علایق، سطح هوش

اموال فیزیکی

رویاها، آرزوها

نفوذ دوستان

انتظار خانواده از شخص

وضعیت اجتماعی و اقتصادی خانواده

نمره دیپلم مدرسه

سطح درآمد مشاغل، جایگاه آنها در جامعه

محیط

وضعیت دانش در مورد مشاغل

این عوامل موقعیت هایی هستند که افراد هنگام انتخاب حرفه به ناچار تحت تأثیر قرار می گیرند. انتخاب حرفه مناسب برای خود شخص بسیار مهم است. بنابراین برای انتخاب حرفه مناسب، شناخت خود، شناخت حرفه ها، رهایی از تأثیرات بیرونی و برنامه ریزی برای آینده ضروری است. این در دست شماست که خودتان را بشناسید، آینده خود را برنامه ریزی کنید و سعی کنید از شر تأثیرات بیرونی خلاص شوید. اگر می خواهید حرفه ها را بشناسید، می توانید روی دکمه همه دسته ها در صفحه وبلاگ ما کلیک کنید.حرفه هابا کلیک بر روی کلمه می توانید اطلاعاتی در مورد ماهیت بسیاری از حرفه ها، ساعات کاری، محیط کار و نحوه تبدیل شدن به حرفه مورد نظر خود به دست آورید. موضوعی که در این%A

ده مشاور برتر کنکور

ده مشاور برتر کنکور

 مجموعه آموزشی کارنامه خرد تنها گروه آموزشی کنکور در ایران است که برای مشاوره و برای تدریس گروهی و خصوصی منحصرا از دبیران برند ایران و بهترین مشاوران کنکور ایران استفاده می­نماید

(بیشتر…)

بهترین مشاوران کنکور تهران

بهترین مشاوران کنکور تهران

جهت هماهنگی وقت مشاوره با مشاوران و دبیران برند ایران در مجموعه آموزشی کارنامه خرد

با شماره های خط ویژه  زیر تماس حاصل فرمایید   تلفن مرکز پیام و پاسخگویی:  26401062 021

(بیشتر…)

بهترین کلاس نکته و تست فیزیک

بهترین تیم مشاوره کنکور کدامست

بهترین تیم مشاوره کنکور کدامست ؟

 معرفی بهترین تیم مشاوره کنکور

سایت تحلیل دبیران ایران  با رصد و پایش مجموعه های آموزشی، همه ساله برترین های حوزه آموزش را معرفی مینماید

(بیشتر…)

استاد مهدی باباخانی

مشاور رتبه های برتر کنکور

برخلاف تصور عامه مردم و عامه دانش آموزان، بهترین مشاوران کنکور ایران الزاما کسانی نیستند که با خوش زبانی شما را تهیج نموده و حرف های زیبایی به شما بزنند.

در واقع بهترین مشاوران کنکور کسانی هستند که همانند یک پزشک متخصص بتوانند مشکلات شما را شناسایی نموده و برای برطرف کردن آن مشکلات ، بهترین راهکار را برای شما پیدا کنند.مشاوران کنکور در دو گروه کلی طبقه بندی میشوند: الف مشاوران انگیزشی ب: مشاوران علمی   که به عقیده اکثر کارشناسان، مشاوران علمی کارایی بهتری نسبت به مشاوران انگیزشی دارند در ادامه این مطلب به معرفی بهترین مشاوران کنکور ایران و بهترین دبیران کنکور در هردرس خواهیم پرداخت

مشاهده رزومه بهترین مشاوران کنکور ایران

بهترین مشاوران کنکور ایران چه کسانی هستند ؟

  1- استاد مهدی باباخانی  2-  استاد ایمان سرورپور   3-استاد مهدی برقعی  4- استاد ندا برهانی نسب 5- استاد مهدی نکوئی 6-استاد امیر دیبازر 7-استاد شروین مسیح 8- استاد محمدرضا پوردستمالچی 9- استاد جعفر قلی  10- استاد احمدی

 

کدام موسسه برای مشاوره  بهتر است ؟

مجموعه آموزشی کارنامه خرد تنها گروه آموزشی کنکور در ایران است که برای مشاوره و برای تدریس گروهی و خصوصی منحصرا از دبیران برند ایران و بهترین مشاوران کنکور ایران استفاده می­نماید

کارنامه خرد با مدیریت اساتید  برند ایران (استاد مهدی باباخانی و استاد سامان سلامیان) اداره می­گردد.

اگر تمایل دارید با مشاوران مشهور و بهترین مشاوران کنکور ایران و یا با دبیران رنکینگ 1 تا3 ایران، کلاس های گروهی یا خصوصی داشته باشید با کالسنتر ما تماس حاصل فرمایید

دفتر مرکزی تهران:  26401062    (021)

مجموعه آموزشی کارنامه خرد

بهترین آموزشگاه کنکور مشهد

روش های مطالعه موثر

مطالعه موثر اتفاقی نیست. مشاور رتبه های برتر کنکور و  مربیان و روانشناسان سال ها در مورد روش های مطالعه تحقیق کرده اند. برخی از بهترین مطالعات از دانشگاه‌های برتر انجام شده‌اند: استنفورد، ایندیانا، و شیکاگو که آزمایش‌های دقیق با گروه‌های دانشجویی مؤثرترین روش‌های مطالعه را روشن کرده است. دانش‌آموزانی که از این روش‌ها پیروی می‌کنند راحت‌تر یاد می‌گیرند، مطالب را برای مدت طولانی‌تری نگه می‌دارند و ساعت‌ها از زمان مطالعه خود صرفه‌جویی می‌کنند. ده روش کلی مطالعه که محققان و مشاور رتبه های برتر کنکور دریافته اند که کار عبارتند از:

1. ایجاد و حفظ یک برنامه مطالعه

مشاوران رتبه های برتر کنکور معتقند  که ساعات معینی از هر روز را مانند تغذیه و خواب برای مطالعه اختصاص دهید. همان برنامه را با وفاداری هر روز حفظ کنید. میزان زمان مورد نیاز برای مطالعه برای هر فرد بر اساس مهارت های موضوعی متفاوت خواهد بود. به طور متوسط ​​دو ساعت مطالعه در روز برای هر ساعت کلاس توصیه می شود. رفتن به کلاس فقط شروع است. کار واقعی بعد از آن شروع می شود!

2. مطالعه در یک محیط مناسب – در همان زمان، یک مکان، هر روز

امشاوران رتبه های برتر کنکور میگویند که اگر تمرکز مشکل شماست، پس محیط مناسب کمک بزرگی به شما خواهد کرد. میز مطالعه یا میز شما باید در مکانی ساکت و بدون حواس پرتی تا حد امکان باشد. وقتی هر روز در یک مکان مطالعه کنید، تمرکز بهتری خواهید داشت. این یک مجموعه ذهنی است. به عنوان مثال، وقتی پشت میز آشپزخانه می نشینید، انتظار دارید غذا بخورید. وقتی روی یک صندلی راحتی می نشینید، تلویزیون تماشا می کنید و غیره. ایجاد عادت مطالعه در یک مکان در همان زمان هر روز، تمرکز شما را بهبود می بخشد.

3. منطقه مطالعه خود را با تمام مواد مورد نیاز مجهز کنید

مشاوران رتبه های برتر کنکور معتقند میز مطالعه یا میز شما باید مجهز به تمام موادی باشد که ممکن است برای تکمیل تکلیف به آن نیاز داشته باشید، به عنوان مثال، مداد، خودکار، پاک کن، گیره کاغذ، منگنه، فرهنگ لغت، تنقلات، و نوشیدنی های مایع و غیره. برای برخی از تکالیف، ممکن است نیاز داشته باشید. ماشین حساب یا سایر لوازم با در دست داشتن مواد، می توانید بدون وقفه مطالعه کنید. اگر منشی تلفنی دارید، بگذارید در زمان مطالعه کار خود را انجام دهد. بعد از اتمام تحصیل می توانید به تماس ها پاسخ دهید. بردن تنقلات و نوشیدنی های خود به محل مطالعه، سفرهای بی پایان به آشپزخانه را که تمرکز شما را از بین می برد، از بین می برد.

4. عدم تکیه بر الهام برای ایجاد انگیزه

آیا می توانید تصور کنید که یک ورزشکار در حال تمرین منتظر الهام گرفتن برای تمرین برای آماده شدن برای یک رویداد باشد؟ البته که نه. آن‌ها هر روز تمرین می‌کنند تا بخواهند یا نخواهند رقابتی بمانند. به عقیده مشاور رتبه های برتر کنکور شما هم مانند ورزشکار باید با انجام تکالیف و آماده شدن روزانه از طریق بازبینی در تمرینات تست ها و معاینات شرکت کنید تا برای عمل آماده باشید.

5. نگه داشتن دفترچه یادداشت نمرات را بهبود می بخشد

به عقیده مشاور رتبه های برتر کنکور  قطعاً رابطه ای بین نظم و نمرات بالا وجود دارد. دانستن اینکه در زمان نیاز به مواد خود کجا پیدا کنید بسیار مهم است. یک بخش ویژه برای هر موضوع در دفترچه یادداشت خود و همچنین یک تقویم ترم تحصیلی داشته باشید تا بتوانید تمام تکالیف مهم را به محض اعلام آنها یادداشت کنید. داشتن همه این اطلاعات در یک مکان برای موفقیت شما حیاتی است. یک دفترچه یادداشت به خوبی نگهداری شده بخشی از مدیریت خوب زمان است. اگر تا به حال یک تکلیف مهم را اشتباه انجام داده اید، می دانید که چقدر زمان ارزشمند را می توان برای یافتن آن از دست داد.

6. ثبت دقیق تکالیف

آن را سیاه و سفید – از جمله جزئیات – قرار دهید و در دفترچه یادداشت خود نگه دارید. به نظر  مشاور رتبه های برتر کنکور دانستن اینکه دقیقاً چه کاری از شما انتظار می‌رود و چه زمانی از شما انتظار می‌رود که آن را انجام دهید، اولین قدم بزرگ به سوی انجام تکالیف مهم با موفقیت و به موقع است.

7. استفاده از “فلش کارتها” توصیه به مشاور رتبه های برتر کنکور

فلش کارت فقط برای بچه ها نیست! آنها یک ابزار مطالعه مشروع هستند. از جلوی کارت برای نوشتن یک عبارت مهم استفاده کنید و در پشت آن یک تعریف یا یک واقعیت مهم در مورد آن عبارت بنویسید. فلش کارت های خود را همراه داشته باشید. از آنها در “زمان مرده” استفاده کنید، مانند ایستادن در صف چک اوت، انتظار در مطب پزشک یا دندانپزشک، سوار شدن بر اتوبوس، یا انتظار در خشکشویی. مجموعه ای را در محفظه دستکش ماشین خود برای صف های طولانی در رستوران یا بانک فست فود مورد علاقه خود نگه دارید. آنها را روی آینه حمام خود قرار دهید تا در حین اصلاح یا آرایش کردن آنها را مرور کنید. تعجب خواهید کرد که در آن «زمان‌های مرده» چقدر می‌توانید به دست آورید. 

8. یادداشت برداری خوب به عنوان بیمه در برابر فراموشی

به عقیده مشاور رتبه های برتر کنکور شما باید یاد بگیرید که یادداشت های خوب را به طور موثر یادداشت بردارید، زیرا مربیان شما بر نکات مهم در کلاس تاکید می کنند و در حین مطالعه تکالیف خود. یادداشت‌های خوب برای مرور قبل از آزمون «باید» هستند. بدون یادداشت، باید کل تکلیف را قبل از آزمون دوباره بخوانید و مرور کنید. این ممکن است شما را ملزم به خواندن 100 تا 300 صفحه مطالب در یک جلسه کند. با یادداشت ها، می توانید نکات اصلی را تنها در کسری از زمان به خاطر بیاورید. زمانی که صرف یادداشت برداری می کنید از بین نمی رود، اما در واقع باعث صرفه جویی در زمان می شود.

9. یادگیری بیش از حد مواد باعث تقویت حافظه می شود

مشاور رتبه های برتر کنکور به ما می گویند که راز یادگیری برای مرجع آینده، یادگیری بیش از حد است. کارشناسان پیشنهاد می‌کنند که پس از گفتن «من این مطالب را می‌دانم»، باید به مطالعه آن مطالب برای یک چهارم زمان مطالعه اصلی ادامه دهید. الفبا نمونه ای از یادگیری بیش از حد است. چگونه آن را یاد گرفتی؟ احتمالاً از طریق تلاوت که بهترین راه برای حکاکی مطالب در ردیابی حافظه است. با نوشتن، خواندن، لمس کردن، شنیدن و گفتن مطالب را تا حد امکان به طرق مختلف دستکاری کنید. در یک مطالعه تجربی، دانش‌آموزانی که مطالب را بیش از حد یاد می‌گرفتند، پس از یک ماه چهار برابر بیشتر از دانش‌آموزانی که بیش از حد یاد نمی‌گرفتند، حفظ کردند.

10. مرور مطالب مکرر

دانش آموزی که مطالب را مرور نمی کند می تواند 80 درصد آموخته های خود را تنها در دو هفته فراموش کند! اولین بررسی باید خیلی کوتاه پس از اولین ارائه و مطالعه مطالب انجام شود. مرور اولیه به عنوان محافظی در برابر فراموشی عمل می کند و به شما کمک می کند مدت طولانی تری به خاطر بسپارید. مرورهای مکرر در طول دوره، در زمان آزمون پاداش به همراه خواهد داشت و اضطراب قبل از آزمون را کاهش می دهد.

اگرچه این ده روش مطالعه کار می‌کنند، اما هنگام استفاده از همه آنها به یک مؤلفه دیگر نیاز است – مسئولیت مطالعه از طریق انجام تکالیف. تمام روش های مطالعه در دنیا اگر به خودتان کمک نکنید به شما کمکی نمی کند. مانند بسیاری از هر چیز در زندگی شما، شعار شما باید این باشد: “من مسئول موفقیت خود هستم!”

به عقیده مشاور رتبه های برتر کنکور اگر برای مطالعه مؤثر تلاش کنید، مهارت‌های بهبود یافته به زودی به یک عادت تبدیل می‌شوند و به اندازه تنفس طبیعی می‌شوند. نتیجه می تواند نمرات بهتر، دانش بیشتر و عزت نفس بالاتر باشد. این مهارت ها در زندگی حرفه ای و شخصی نیز به خوبی به شما کمک خواهد کرد

کلیه حقوق مربوط به کارنامه خرد می باشد و فعاليت‌های اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوری اسلامی ايران است