بهترین کتاب فیزیک دهم

بهترین کتاب فیزیک دهم

در حال حاضر کتابهای فیزیک کارنامه خرد و کتاب فیزیک گاج و کتاب فیزیک نشر الگو از بهترین ها در حوزه تدریس فیزیک دهم میباشند اما بهترین و کاملترین مرجع که هم تست و هم درسنامه کاملی داشته باشد،کتاب فیزیک کارنامه خرد،نوشته مهدی باباخانی است.

وجود درسنامه کامل و وجود تستهای قوی و مشابه کنکورهای اخیر اصلی ترین ویژگی این کتاب است

بهترین کتاب برای 100 زدن فیزیک

گنجاندن برخی از این ویژگی ها و ویژگی ها در کتاب های درسی فیزیک  ضروری است که از نظر کیفیت کتاب بسیار حائز اهمیت است. ویژگی های یک بهترین کتاب فیزیک دهم خوب فیزیک  را می توان در زیر نکات اصلی زیر گنجاند.

  1. بر اساس برنامه درسی بهترین کتاب فیزیک دهم باید بر اساس کل برنامه درسی تعیین شده توسط اداره آموزش باشد. باید به تمام قسمت های برنامه درسی مانند موضوعات، دروس و غیره توجه کافی شود.
  2. با توجه به نیاز و امکانات دانش آموزان -سطحی که بهترین کتاب فیزیک دهم برای آن نوشته می شود باید با اهداف تدریس فیزیک ات که برای آن سطح مقرر شده است سازگار باشد. بهترین کتاب فیزیک دهم باید با در نظر گرفتن نیازهای زندگی روزمره دانش آموزان، محیط اجتماعی و طبیعی تهیه شود، مثلاً از اندازه گیری، وزن، واحدها و سیستم اعشاری مدرن در کتاب استفاده شود.
  3. نویسندگان- در حال حاضر اساتید کالج و افراد دیگر برای به دست آوردن محبوبیت ارزان کتاب می نویسند، در حالی که کتاب ها باید فقط توسط نویسندگان واجد شرایط و با تجربه نوشته شود . بهتر است کمیته ای برای نگارش کتاب ها تشکیل شود تا تعدیل نظرات همه کارشناسان در کتاب ها منعکس شود.

 

  1. توالی مناسب موارد-چیدمان موضوع در بهترین کتاب فیزیک دهم باید روانی و مطابق با توالی منطقی باشد. موضوعات مختلف باید با رعایت اصول “از ساده به دشوار”، “از شناخته شده به ناشناخته” ترتیب داده شوند.
  2. سبک زبان – زبان در یک بهترین کتاب فیزیک دهم خوب باید متناسب با سن و سطح ذهنی دانش آموزان باشد. اغلب دیده می شود که در کتاب های درسی رده های پایین از زبان دشوار و پیچیده استفاده شده است که کاملاً نامناسب است زیرا دانش آموزان با نرسیدن به زبان مورد نظر خود نسبت به مطالعه ابراز بی علاقگی می کنند و پیشرفت آنها تحت تأثیر قرار می گیرد. بسیاری از مواقع زبان پرسش ها و مثال ها به قدری دشوار و مبهم است که دانش آموزان قادر به درک آنها نیستند.

 

  1. ادغام بهترین و نوآورانه روش ها-روش های نوین و کاربردی تدریس فیزیک ات مانند روش استقرایی تحلیلی، روش آزمایشگاهی و کشفی باید در بهترین کتاب فیزیک دهم برای راهنمایی دانش آموزان و معلمان مورد تاکید قرار گیرد. روشهای استنباط و ترکیب غالباً در کتابها ذکر شده است که به همین دلیل رشد صحیح قوه استدلال، قدرت تفکر و گرایش به کشف در دانش آموزان امکان پذیر نیست. به همین دلیل، فیزیک ات فقط به حدود یادآوری محدود می شود، حوزه درک و کاربرد در دانش آموزان وارد نمی شود.

 

  1. توضیح با مثالباید در بهترین کتاب فیزیک دهم مثال های کافی آورده شود تا دانش آموزان و معلمان بتوانند راهنمایی مناسبی دریافت کنند. مثال ها باید متنوع باشند و از بیش از یک روش استفاده شود. مثال ها باید خالص، مناسب و مفصل و متنوع باشند. نمونه های مربوط به انواع سوالات درج شده در مبحث باید در بهترین کتاب فیزیک دهم آورده شود.

 

  1. ترتیب سطح سوالات تمرین -باید ترتیب مناسبی برای تمرین کارهای انجام شده در کتب درسی وجود داشته باشد. سوالات از نوع هدف جدید باید در پایان درس داده شود. این سوالات باید با توجه به توانایی، سطح ذهنی و به صورت متوالی دانش آموزان باشد. سوالات باید به سه بخش تقسیم شوند. سوالات دسته اول باید به گونه ای باشد که همه دانش آموزان کلاس بتوانند آنها را حل کنند که باعث ایجاد اعتماد به نفس در دانش آموزان و افزایش علاقه آنها شود. سوالات دسته دوم باید به گونه ای باشد که همه دانش آموزان سطح متوسط بتوانند آنها را حل کنند. در دسته سوم، باید سوالاتی وجود داشته باشد که فقط برخی از دانش آموزان با استعداد قادر به حل آن باشند، این کار تمرینی مناسب برای هر سطح دانش آموز فراهم می کند و بهترین کتاب فیزیک دهم مفیدتر خواهد بود.

 

  1. پاسخ به سوالاتپاسخ سوالات باید صحیح باشد. پاسخ ها نباید همراه با سوالات داده شود، باید در انتها داده شود. در پایان یک قسمت خاص نیز می توان پاسخ ها را داد. با نوشتن پاسخ ها در کنار هم، دانش آموزان به سرعت پاسخ ها را می بینند.

 

  1. سایر ویژگی‌ها –

 

(i) فرمول‌ها، نمادها، اصطلاحات فنی و نام‌گذاری باید فقط در مواردی ارائه شوند که بیشتر و بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرند و در سطح ملی و بین‌المللی معتبر هستند.

 

(2) کتاب باید مصور باشد که در آن از تصاویر، نمودارها، نمودارها و غیره در مکان های مناسب و به مقدار مناسب استفاده شود.

 

نکات مناسب باید برای سوالات دشوارتر ارائه شود.

 

جداول و اطلاعات لازم باید در انتهای کتاب آورده شود.

 

جلد بهترین کتاب فیزیک دهم باید جذاب و محکم باشد و دوخت آن مناسب باشد تا با قرار دادن آن روی میز کتاب باز شود.

 

باید هر از چندگاهی طبق نیاز، اصلاحاتی در کتاب انجام شود.

کتاب باید دارای پیشنهاداتی برای برنامه ریزی، سازماندهی، استفاده از مواد کمکی، کار عملی باشد.

 

هزینه کتاب نباید خیلی زیاد باشد.

 

مقاله استفاده شده در بهترین کتاب فیزیک دهم باید از کیفیت مناسبی برخوردار باشد.

 

در بهترین کتاب فیزیک دهم خطای چاپی وجود نداشته باشد، چاپ زیبا و حروف واضح و بزرگ باشد.

 

به این ترتیب یک بهترین کتاب فیزیک دهم خوب باعث صرفه جویی در وقت معلم و دانش آموز می شود و هر دو دارای راهنمایی مناسب هستند. معلمان فیزیک  باید در نظر داشته باشند که نباید برده بهترین کتاب فیزیک دهم شوند، بلکه بهترین کتاب فیزیک دهم برده آن است. یعنی معلم بر حسب موقعیت فقط با انجام اصلاحات لازم در توالی و اشکال ارائه شده در بهترین کتاب فیزیک دهم به دانش آموزان علم بدهد، تنها در این صورت می توان استفاده صحیح از بهترین کتاب فیزیک دهم را ممکن کرد. کتاب های درسی هرگز نمی توانند جای معلم را بگیرند، اما از طریق کتاب های درسی کار آموزش برای دانش آموزان آسان تر و مفیدتر می شود. به این ترتیب بهترین کتاب فیزیک دهم جایگاه مهمی در موفقیت تلاش های معلم دارد. با کمک این معلم می تواند راهنمایی مناسبی ارائه دهد.

 

 

کتاب محدودیت های فیزیک :

 

استفاده از بهترین کتاب فیزیک دهم محدودیت های خاص خود را دارد. هرگز نمی تواند جای معلم و روند آموزشی را بگیرد. مزایای محدودی دارد. ذکر محدودیت های آن در اینجا جا دارد.

 

بهترین کتاب فیزیک دهم کمک آموزشی است که سودمندی و اثربخشی آن در گرو استفاده معلم از آن است.

 

بهترین کتاب فیزیک دهم هرگز نمی تواند جای معلم فیزیک  را بگیرد.

 

کتاب‌های درسی موقعیت‌های یادگیری را برای زبان‌آموزان فیزیک  ایجاد نمی‌کنند. مواد لازم برای ایجاد این موسسات را فراهم می کند. کار خلقت منحصر به فرد معلم است.

 

اکثر دانش آموزان فقط به کتاب های درسی وابسته هستند. در کلاس فعال نیستند. طبیعی است که تأثیر بازدارنده ای بر اثربخشی آموزش داشته باشد.

 

دانش آموزان غیبت در کلاس فیزیک  را احساس نمی کنند، زیرا مطالب درسی در بهترین کتاب فیزیک دهم مقرر در دسترس آنهاست. نسبت به منظم بودن کلاس بی توجه می شوند.

 

دانش آموزان پاسخ سوالات را فقط برای تمرین با مطالعه بهترین کتاب فیزیک دهم حفظ می کنند. آنها نسبت به کسب دانش واقعی از فیزیک ات بی تفاوت می شوند.

 

حفظ مطالب بهترین کتاب فیزیک دهم از نظر دانش آموزان تنها هدف از یادگیری است.

 

معلمان فقط به مطالعه کتاب های درسی محدود می شوند. نسبت به مطالعه کتب مرجع بی توجه می شوند.

 

معلمان فقط سؤالات منتخب از بهترین کتاب فیزیک دهم را برای ارزشیابی و تکالیف در آموزش ارائه می دهند. آنها در امتحانات محلی نیز سوالات مشابهی را مطرح می کنند. این دانش موضوع را محدود می کند.

ابزارهای زیادی برای ارزیابی کتاب های درسی فیزیک  وجود دارد، اما آنها بر اساس تابلوی امتیازات و چک لیست اصلی ایجاد شده توسط هانتر و ووزل هستند. به همین دلیل است که آنها در اینجا به شکل اصلی ارائه می شوند. با اصلاح مورد نظر، هر دانش آموزی می تواند بر این اساس برای خود تجهیزات بسازد. از میان ابزارهای متعددی که برای ارزشیابی کتاب های درسی درس فیزیک  تهیه شده است، کارت امتیازی تهیه شده توسط هانتر و چک لیست تهیه شده توسط وزل در اینجا ارائه می شود. اینها می توانند معیاری برای انتخاب کتاب های درسی باشند.

 

تگ ها: , , , ,

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
Enter Captcha Here :

کلیه حقوق مربوط به کارنامه خرد می باشد و فعاليت‌های اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوری اسلامی ايران است